Meny Stäng

Tillsammans med 14 andra funktionsrättsorgansiationer skriver vi debatt i Uppsala Nya Tidning. Skolsystemet har länge haft stora utmaningar med att möta behoven hos elever med funktionsnedsättning. Nu ser vi med oro på regeringens förslag som riskerar att leda till en alltmer segregerad skola där allt fler elever exkluderas från den ordinarie skolan.

https://unt.se/debatt/artikel/skolstart-ar-angest-och-ont-i-magen-for-manga-barn/rgvdeypr