Meny Stäng

Två viktiga uppdrag för EDS Riksförbund!

Glädjande är att Funktionsrätt Sverige har utsett vår vice ordförande AnnaLena Karlsson Andrews till en ersättarplats i regeringens Funktionshinderdelegation som är ett forum för överläggningar och ömsesidig information mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. AnnaLena Karlsson Andrews har även fått en ersättarplats i Försäkringskassans samråd med funktionsrättsrörelsen som är ett forum för nationell samverkan med intresse‑ och brukarorganisationer inom funktionshinderområdet.