Meny Stäng

Under våren gjorde en läkarstudent vid Lunds Universitet en Kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien var att öka kunskapen och förståelsen om EDS-patienters tidigare upplevelser av vårdmöten i den skånska sjukvården samt om deras förväntningar på den nya specialiserade enheten på SUS i Lund. Deltagare hade höga förväntningar på samarbetet mellan den nya enheten i Lund och primärvården. Det är en efterlängtad specialistenhet för deltagarna som de förväntar sig ska förbättra sjukvården för patienter med EDS.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9130641