Meny Stäng

Vår ordförande Birgitta Larsson Lindelöf skriver i Dagens Medicin om vikten av vårdens ökade kunskaper kring diagnoserna EDS/HSD samt behovet av regionala centra för denna okända men stora patientgrupp.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/26/i-primarvarden-ar-edshsd-manga-ganger-okanda/