Meny Stäng

Vi har blivit beviljade projektmedel från Socialstyrelsen!

Redan förra året fick EDS Riksförbund beviljat 95 000 kr från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet kring förbundets kontaktpersoner. En utbildning genomfördes i slutet av november utifrån de beviljade medlen och förbundet har idag 19 kontaktpersoner. I samband med utbildningen identifierades ett antal utvecklingsområden och en handlingsplan togs fram. Utifrån denna gjordes en ny ansökan till Socialstyrelsen kring nya projektmedel för 2017.

Nu har beskedet kommit och förbundet har blivit beviljade 200 000 kronor för 2017. Detta är vi väldigt glada för, men trots att det kan tyckas vara väldigt mycket pengar så har vi också väldigt mycket vi vill åstadkomma under året. Ansökan består av tre huvudinriktningar. Dessa är:

  1. Ta fram tryckt material med information till vården, skolan m.fl. om EDS (med den nya nosologin). Ta fram ett stöd att använda vid vårdkontakter för att underlätta och få ett bättre bemötande.
  2. Rekrytering, utbildning och träff för befintliga och nya kontaktpersoner.
  3. Föreläsningar/träffar för medlemmar och vården på olika platser i landet kring den nya nosologin.

Håll utkik på hemsidan och vår Facebooksida där vi kommer att informera mera under året kring projektet.