Meny Stäng

Du som medlem i EDS Riksförbund är välkommen att lämna motioner till årsmötet den 15 april 2023.

Hur skriver du en motion?

Beskriv ditt förslag kortfattat, med några enkla rader som beskriver din idé. Ge en kort bakgrund som ger argument för ditt förslag. Kom ihåg att skriva vem som lämnar förslaget, ditt namn och dina kontaktuppgifter, och sedan är motionen klar. Om ni är ni flera medlemmar som står bakom förslaget skriver ni namnen på samtliga medlemmar som lämnar motionen.
Motioner ska lämnas skriftligen till styrelsen och vara oss tillhanda senast den 25 mars 2023. Motioner efter detta datum behandlas ej.

Till vem ska motionen lämnas?

Mejla din motion till info@ehlers-danlos.se eller skicka den till EDS Riksförbund, c/o Brunnsvägen 18, 291 43 Kristianstad

Vad händer sen? EDS Riksförbunds styrelse läser igenom din motion, tar ställning genom att skriva en kommentar – ett yttrande – med en motivering till om de föreslår att det kommande årsmötet ska besluta att bifalla, avslå eller fortsätta att bereda din motion. Det kan också vara så att någon från styrelsen kontaktar dig för att få något förtydligat.

Sedan skickar styrelsen information om styrelsens yttrande, till dig och alla våra medlemmar.

Hur hanteras motionen av årsmötet? Alla motioner från medlemmar diskuteras enligt stadgarna som punkt 11 på årsmötets föredragningslista. Begär gärna ordet för att presentera ditt förslag och för att argumentera så att det blir ett bra beslut!