Meny Stäng

Makten är min – ett nytt projekt hos Funktionsrätt Sverige

Projektet ska skapa förutsättningar för kvinnor och ickebinära att skilja ut hälsosamma relationer från destruktiva genom att stärka känslan av egenmakt och självbestämmande. Läs mer https://funktionsratt.se/makten-ar-min-ett-nytt-projekt/