Meny Stäng

Mänskliga rättigheter och alla människors lika värde behöver betonas ännu än gång. Därför ser vi allvarligt på hur regioner och myndigheter väljer sina egna patientrepresentanter. Det är positivt att regionerna vill föra dialog med patienter, men det är problematiskt att det ofta sker genom en utvald patient. Deras röst är viktig, men vill man fånga upp kollektiva erfarenheter får man vända sig till patient- och anhörigorganisationer som representerar en större grupp, som har demokratiska strukturer och processer på plats och därmed kan vara en starkare dialogpartner. Läs mer i bifogad länk

 

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/vi-vill-delta-i-utvecklingen-mot-god-och-nara-vard/