Meny Stäng

Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen gällande rehabiliteringsinsatser för personer som lider av långvariga komplikationer efter covid-19 är betydande och viktig, men mer måste till. För patienternas skull, men också för att de som arbetar i primärvården ska få en hållbar arbetssituation. Det skriver flera företrädare för centrala professioner i den rehabilitering som patienterna behöver. Läs mer…

 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-oss-gora-skillnad-i-covidpatienternas-liv-34223?fbclid=IwAR1QeqK8I_jdKR11KMDxcXFYxSx49h1sjguXiXPQaupZxoSb-aO4Xw7xYEM