Meny Stäng

Socialförsäkringen var på agendan på årets och mandatperiodens sista funktionshinderdelegation. ”Mycket positivt händer nu, men mycket återstår också. Exempelvis behöver garantinivån i framtiden indexeras mot löneutvecklingen och omvårdnadsbidraget måste börja fungera så att familjer får det stöd som de behöver”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer https://funktionsratt.se/17471-2/