Meny Stäng

Vilket stöd kan man få av kommunen?

Sverige har idag 290 kommuner och de är autonoma. Det betyder att de bestämmer själva i många frågor som inte styrs av staten via lagar, förordningar eller riktlinjer. När det kommer till bidrag till föreningslivet är det just en sådan sak som kommunerna själva väljer om och hur de ska organisera. Det är därför omöjligt att här beskriva VAD en lokalförening kan förvänta sig att få för stöd eller exakt vad detta stöd (ekonomisk eller annat) kallas för i varje kommun.
När ni har bildat en lokalförening, eller ännu hellre redan innan, ta då kontakt med din kommun. Den person som ansvarar för bidrag till föreningar brukar kallas föreningssamordnare. Hittar du ingen information på din kommuns hemsida så ring till växeln och be att få prata med den som ansvarar för stöd till föreningar. På senare år har också ett annat ord introducerats för ideellt frivilligt arbete nämligen ”civilsamhället”. Om de i växeln säger att de inte har en person för föreningsstöd fråga om de har en för stöttning av civilsamhället.
Vilket stöd ni kan få ser olika ut i de olika kommunerna men vanligt är ett organisationsbidrag, dvs ekonomisk stöttning för det arbete ni bedriver i föreningen. Hur stort detta är beror oftast både på era behov men också på antalet medlemmar. Kommunen ställer vissa krav för att ni skall kunna få del av dessa organisationsbidrag. Vilka de är måste du kontrollera med just din kommun. Att föreningen är öppen för alla och politiskt och religiöst obunden är vanliga krav. Att ni har en plan för er verksamhet (vad ni skall göra, för vilka och varför) brukar också vara ett måste.
Annat stöd som en kan få kan vara kurser/utbildningar för styrelsen, hjälp med lokal eller billigare pris för hyra av lokal, bokföringshjälp och hjälp att sprida sin information om verksamheten. Kommunen brukar också upprätta ett föreningsregister över aktiva föreningar i kommunen. När de skall ha samrådsmöten kring olika frågor är det vanligt att föreningar, vars verksamhet är aktuell, bjuds in när sådana frågor som ska diskuteras.