Meny Stäng

Årsmöte

Den 10 April hade EDS Riksförbund sitt årsmöte för 2021.
Verksamhetsplan, budget, motionsbehandling mm diskuterades i demokratisk anda.
En styrelse valdes enhälligt. Likaså revisorer och valberedning.
Styrelsen kommer arbeta för medlemmarnas bästa i enlighet med den verksamhetsplan som årsmötet beslutade om och tackar alla för förtroendet.

Så här ser nya styrelsens sammansättning ut.

Ordförande, Birgitta Larsson Lindelöf

Vice ordförande, Emma Simonsson

Kassör, Ann-Sofie Pettersson

Sekreterare, Elizabeth Tornland

Vice sekreterare, Maria Dahlström

Ledamot AnnaLena Karlsson Andrews

Ledamot, Katinka Ek

Ledamot, Annelie Ramos

Ledamot, Karin Lindholm

Ledamot Aini Blomkvist

Ledamot, Annelie Hennigor

Ledamot, Fia Forsberg

Ledamot, Alexia Leosdotter

Till revisorer valdes Jonas Håkansson och Anders Engström.

Till valberedning valdes Marcio Ramos (sammankallande), Helena Härwell och Lollo Norén