Meny Stäng

Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) och hypermobil Ehlers Danlos syndrom (hEDS) är två ärftliga bindvävsstörningar som idag saknar möjlighet att genetisk verifieras vilket för med sig att dessa två diagnoser är symtomdiagnoser. Ett glädjande besked kom från Socialdepartementet idag som har stor betydelse för våra patientgrupper.

 

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen gör ett tillägg till det redan befintliga uppdraget till Försäkringskassan och Socialstyrelsen om att vidareutveckla sjukförsäkringen i dialog med hälso- och sjukvården.

– De åtgärder som vidtagits inom ramen för Socialstyrelsen och Försäkringskassans gemensamma uppdrag bedöms ha stor betydelse för personer med ME/CFS, postcovid eller andra symtombaserade diagnoser. Regeringen vill säkerställa att de vidtagna åtgärderna får avsett genomslag i handläggningen, säger Ardalan Shekarabi.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringsuppdrag-till-forsakringskassan-och-socialstyrelsen-om-sakrare-handlaggning-i-sjukforsakringen/?fbclid=IwAR0C6GU17ubNZ2JuuLTN0uPT8RhBOU8JWbYfD3K-j1YZEwdM5wrkMI0rkDo